הודעות דוברות הלשכה

74% מכלל הנבחנים שניגשו בפעם הראשונה לבחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין במחזור חורף 2021 עברו בהצלחה את הבחינה

11.01.2021

דוברות הלשכה

לבחינה ניגשו 2,381 מתמחות ומתמחים. 1,282 מתמחים ניגשו לראשונה לבחינה ואחוז המעבר שלהם עומד על 74%. 502 נבחנים ניגשו לבחינה בפעם השנייה. מהם עברו 36% בלבד. 597 נבחנים ניגשו לבחינה פעם שלישית ומעלה ומהם עברו 22% בלבד.

ביום 23.12.2020 נערכו ברחבי הארץ בחינת ההסמכה בכתב של לשכת עורכי הדין.

להלן נתוני הבחינה:

 

* לבחינה ניגשו 2,381 מתמחות ומתמחים.

* 1,282 מתמחים ניגשו לראשונה לבחינה ואחוז המעבר שלהם עומד על  74%

*502 נבחנים ניגשו לבחינה בפעם השנייה. מהם עברו 36% בלבד.

* 597 נבחנים ניגשו לבחינה פעם שלישית ומעלה ומהם עברו 22% בלבד.

התפלגות הישגי כלל המתמחים/ות שניגשו לבחינה מפורטת בטבלה שלהלן:

 

 

כלל הנבחנים

נבחנים פעם ראשונה

שם המקום

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע כללי

ציון ממוצע

אחוז העוברים

אוניברסיטה העברית

106

94

73.0

73.7

95

אוניברסיטת בר-אילן

61

92

70.6

71.4

92

המרכז הבינתחומי

287

92

70.3

70.8

94

אוניברסיטת תל-אביב

117

90

71.8

72.7

92

אוניברסיטת חיפה

61

90

70.6

72.3

98

המכללה למינהל

134

74

65.5

68

81

מכללת ספיר

42

74

65.6

67.5

78

המרכז האקדמי פרס

30

43

60.3

63.3

67

עולים

37

41

54.8

56.5

55

מכללת נתניה

195

41

57.0

59.4

58

שערי משפט

205

40

57.0

60.7

56

הקריה האקדמית(קרית-אונו)

705

37

56.7

60

53

המרכז האקדמי למשפט ולעסקי

184

34

56.2

58.8

50

המכללה האקדמית צפת

27

33

55.8

59.9

46

המכללה האקדמית כרמל

72

15

52.6

50.8

22

ישראלי שלמד בחו"ל

117

13

48.2

48.7

21

מקומות לימוד בישראל (כללי

1

0

52

0

0

 

 

 

מספר הנבחנים

מספר העוברים

אחוז העוברים בקבוצה

אוניברסיטאות

345

316

92%

מכללות

1882

915

49%

עולים ולומדים בחו"ל

154

30

19%

סה"כ

2381

1261

 

 

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה:

 

מספר הפעמים

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

ראשונה

1282

74

65.9

שנייה

502

36

55.9

שלישית ומעלה

597

22

53.5

כל הנבחנים:

2381

53

60.7

 

 

 

תוצאות הבחינות על פי מקום התמחות:

 
   מספר הנבחנים  אחוז העוברים   ציון ממוצע
 פרקליטות מחוז/מדינה   210   80   67
 פרקליטות צבאית/משטרה   63   78   67
 בית משפט   92   57    63
 ממשלה / ר. מקומית   213   57   61
 אחר   41   54    59
 משרד פרטי   1762   48   59
 סה"כ:   2381   53   60
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון