המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 17.2.2021, ה’ באדר התשפ"א, באמצעות אפליקציית ZOOM

05.04.2021

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. אישור תקציבי מחוזות הלשכה לשנת 2021.
2. מינוי דירקטוריון שכר מצווה.
3. קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל.
4. שכר טרחה קובלים.
5. ועדת רביזיה.
6. הצעה לתיקון הכללים – שמירת חומר ארכיוני.
7. כללי ראיונות – דחיית מועד ראיונות.
8. בוררויות.
9. שונות.
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_17_february_2021.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון