אתיכאן - אתיקה מקצועית

מכרז לתפקיד פרקליט ועדת האתיקה במחוז חיפה

21.04.2021

מועמדויות בצרוף קו"ח, אישור בדבר העדר הרשעות כאמור לעיל והמלצות, יש לשלוח לא יאוחר מיום: 24.5.2021.

מכרז לתפקיד פרקליט ועדת האתיקה במחוז חיפה

בהתאם לסעיף 18 ג' לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א– 1961

 

דרישות התפקיד – תנאי סף:

  1. ותק של 5 שנים לפחות בעריכת דין.
  2. העדר הרשעות בבית משפט או בבי"ד צבאי בעבירה שיש עמה קלון.
  3. העדר הרשעות בבי"ד משמעתי בעבירת משמעת בגינה הוטל עונש השעיה או הוצאה מהלשכה.
  4. העדר הרשעה בגינה הוטל כל עונש אחר בעשר השנים האחרונות.

עדיפות תינתן לכישורים וניסיון של המועמד/ת בעריכת דין בכלל ובתחומי תפקיד הפרקליט בפרט,

לרבות:

  • הופעות בבתי משפט ובבתי דין בתחומי המשפט הפלילי ו/או המשמעתי.
  • עריכת חוות דעת משפטיות בתחום המשפט הפלילי ו/או הדין המשמעתי.
  • ייצוג בבתי דין משמעתיים.
  • ניהול צוות עובדים.
  • כושר ביטוי בעל פה ובכתב.
  • יכולת עבודה עצמאית ושליטה ביישומי מחשב

תקופת ההעסקה והיקפה: משרה מלאה, לתקופה של 5 שנים.

מקום העבודה: חיפה.

 

מועמדויות בצרוף קו"ח, אישור בדבר העדר הרשעות כאמור לעיל והמלצות, יש לשלוח לא יאוחר מיום: 24.5.2021 בדוא"ל: lawinfo@israelbar.org.il   

 

שאלות ובקשות להבהרות ניתן לשלוח במיילlawinfo@israelbar.org.il  עד לתאריך 2.5.2021.

 

מועמדים/ות שימצאו מתאימים/ות יוזמנו לראיון אישי בפני ועדת המכרזים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון