הודעות ועדכונים

נייר עמדה בקשר לטיוטת צו בתי משפט (הוספת עניינים כלכליים), התשפ"א-2020

21.04.2021

עו"ד דניאל למברסקי, ממונה תחום פלילי ומשפחה

הוועדה סבורה כי מטרות הצו התמקצעות והתייעלות הן מטרות ראויות וחשובות, ואכן יש מקום להרחיב את סמכויות בית המשפט הכלכלי. יחד עם זאת, הוועדה סבורה שיש לערוך בטיוטת הצו המוצעת שינויים המתייחסים הן לסוג התיקים שיידונו בו והן לפרוצדורה של ניתוב התיקים אליו.
קובץ להורדה
money_laundering_memorandum_2020_position_paper.pdf money_laundering_memorandum_2020.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון