הודעות ועדכונים

מכרז 01/21 למשרת עוזר/ת משפטי/ת לשופט/ת

22.04.2021

הרשות השופטת

תפקיד העוזר המשפטי לשופט נועד לקדם את העבודה השיפוטית ולתמוך בה. התפקיד הינו ייחודי בשדה המשפטי, וטומן בחובו הזדמנויות ואפשרויות רבות להתפתחות אישית ומקצועית. תאריך אחרון להגשת מועמדות: 6.5.2021 (לאחר ארכה).
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון