הודעות ועדכונים

דו"ח ועדת מבקרים רשמיים בבתי הסוהר: דו"ח חצי שנתי לחודשים ינואר-יוני 2020

04.05.2021

עו"ד ד"ר סיגל שהב, יו"ר הוועדה

סיכום הממצאים העיקריים כפי שעלו מ – 8 דו"חות ביקורים רשמיים שערכו המבקרים הרשמיים מטעם לשכת עורכי הדין, במתקני הכליאה השונים, תוך שימת דגש על תנאי הכליאה, תנאים סוציאליים ושמירת זכויותיהם של האסירים והעצורים.
 
 
 
קובץ להורדה
prisons_controllers_report_jan-june_2020_1_access.doc prisons_controllers_report_jan-june_2020_print.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון