מאמרים וכתבות

הנגשת לימודי המשפט לפריפריה הצפונית: מנגנון לצמצום פערים ולפיתוח מחויבות חברתית ורגישות רב-תרבותית*

13.05.2021

עו״ד פרופ׳ מוחמד ותד, עו״ד ד״ר יעל עפרון

רשימה קצרה זו עוסקת בחשיבות הנגשת לימודי המשפט לפריפריה בכלל ולמכללה האקדמית צפת כמקרה בוחן. אנחנו מבקשים לטעון, כי חינוך משפטי במסגרת של מכללה ציבורית בפריפריה חייב להעניק לסטודנטים ידע משפטי, אקדמי ומעשי, אבל גם לפתח בקרב הסטודנטים כלים לאחריות חברתית ולרגישות רב-תרבותית.

עיקר טענתנו הוא, כי תפקיד בית-ספר למשפטים אינו רק להוות את המדרגה הראשונה במסלול ההסמכה לעריכת-דין. תפקידה של האקדמיה המשפטית רחב בהרבה, והוא הנגשת הידע המשפטי לאוכלוסיות רחבות ומגוונות ככל האפשר. הנחה זו נשענת על תפיסה לפיה המשפט הוא משאב ציבורי אשר הידע אודותיו מוחזק, לצערנו, בידיהם של מתי מעט.

אם אנחנו מקבלים את ההנחה שהמשפט חל באופן שוויוני על כולם – לא רק החובות שהוא מטיל, אלא גם הזכויות שהוא מעניק – הרי שקיימת חובה ציבורית לצמצמם את הפערים בין אלו שמודעים לזכויותיהם ואלו שלא.

עצם החשיפה לעולם המשפט מסייעת אפוא בהפצת הידע המשפטי, לא רק בעיקר לסטודנט שלומד אותו, אלא גם, וזה לא פחות חשוב מהעיקר, לסביבתו החברתית והגאוגרפית.

הרשימה תחולק לשלושה פרקים: ראשית, נסקור את הרקע והרציונל להקמת בית-ספר למשפטים בגליל; שנית, נמנה חלק מהאתגרים עמם אנו מתמודדים כבית-ספר למשפטים בפריפריה; ולבסוף, נפרט את מגוון הפעילויות בהן אנחנו נוקטים על מנת להתגבר על אתגרים אלו.

למאמר המלא לחצו כאן >>

קובץ להורדה
accessibility_of_law_studies_may_2021.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון