מאמרים וכתבות

לשון ומשפט - גיליון מספר 9

24.05.2021

עו"ד יוסף שטח, עורך, יו"ר הוועדה לניסוח משפטי בלשכת עורכי הדין בישראל

ראש הלשכה במפגש עם הוועדה לניסוח משפטי; מתאחדים למען לשון בהירה בחוזים אחידים; על כתיבת עובדות בכתבי טענות; עמדת המשפט לכתיבה תמציתית וקצרה ועוד.
קובץ להורדה
language_and_law_issue9.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון