התמחות

הודעה בדבר הפסקת התמחות מהבית

26.05.2021

מחלקת מתמחים

הלשכה מודיעה בזאת כי החל מיום 1.6.21 אין עוד תוקף לאישור שניתן לבצע התמחות מהבית בגין משבר הקורונה.

הלשכה מודיעה בזאת כי החל מיום 1.6.21 אין עוד תוקף לאישור שניתן  לבצע התמחות מהבית בגין משבר הקורונה.

 

על כל המתמחים לחזור לעבודה מלאה במשרדים, בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), התשכ"ב-1962.

 

יודגש כי הוראה זו חלה על כלל המתמחים, גם אלה המועסקים בשירות המדינה, לרבות כאלה שלמאמנם ניתן היתר ליום עבודה אחד בשבוע מהבית במסגרת הוראות נציב שירות המדינה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון