הודעות ועדכונים

תמונות מטקס הסמכת עורכי דין חדשים - יוני 2011

30.06.2011

צוות האתר

ברכות למוסמכים והמוסמכות החדשים/ות. תמונות מהטקס המרכזי וחלוקת תעודות למצטיינים וכן מטקסי חלוקת התעודות במסגרת מחוזות הלשכה.
 לתמונות הטקס המרכזי  ..........................................................................    לחץ/י כאן 
 לחלוקת תעודות מחוז ירושלים  .................................................................   לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז חיפה (חלק 1)  ........................................................   לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז חיפה (חלק 2) .........................................................   לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז צפון .......................................................................   לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז דרום .......................................................................   לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב (חלק 1) .....................................................   לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב (חלק 2) .....................................................   לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב (חלק 3) .....................................................   לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב (חלק 4) .....................................................   לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב (חלק 5) .....................................................   לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב (חלק 6) .....................................................   לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות למצטיינים .......................................................................   לחץ/י כאן
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון