בחינות הסמכה

הנחיות לנבחן המבקש להגיש ערר על תוצאות בחינת ההסמכה – מועד קיץ 2021

15.07.2021

מחלקת מתמחים

מתמחה המבקש להגיש ערר על תוצאות הבחינה, לגבי כל סוגי השאלונים לרבות מטלת הכתיבה, יגיש ערר מנומק באמצעות כניסה לאזור האישי באתר. לא יתקבלו עררים שלא באמצעות מילוי הטופס האלקטרוני באזור האישי באתר.

הנחיות לנבחן המבקש להגיש ערר על תוצאות בחינת ההסמכה - מועד קיץ 2021

  1. מתמחה המבקש להגיש ערר על תוצאות הבחינה, לגבי כל סוגי השאלונים לרבות מטלת הכתיבה, יגיש ערר מנומק באמצעות כניסה לאזור האישי באתר - בכתובת www.israelbar.co.il .
  2. לאחר הכניסה לאזור האישי באתר יש לבחור בתפריט הימני את הלשונית "תיק מתמחה". במסך שיוצג, יש לבחור משורת הניווט שבראש העמוד את ההפניה ל"בחינות התמחות/הסמכה". ליד מועד הבחינה יופיע לחצן "הגשת ערר". יש ללחוץ עליו עם העכבר ולהיכנס לטופס האלקטרוני המיועד להגשת עררים.
  3. לא יתקבלו עררים שלא באמצעות מילוי הטופס האלקטרוני באזור האישי באתר.

להנחיות המלאות:

 

 


קובץ להורדה
bar_exams_summer_2021_appeals_guidelines_updated.pdf bar_exams_summer_2021_appeals_guidelines_updated.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון