הודעות ועדכונים

הודעה על הצורך למנות נשיא ושופט לבית הדין הצבאי לערעורים

22.07.2021

הוועדה לבחירת שופטים צבאיים משפטאים

מועמדות לנשיא לבית הדין הצבאי לערעורים ולשופט בית הדין הצבאי לערעורים ניתן להגיש עד ליום כ"ד באב התשפ"א, 2 באוגוסט 2021.

 

  1. בילקוט הפרסומים 9753 מיום ו' באב התשפ"א, 15.7.2021, פורסמו הודעות שר הביטחון בדבר הצורך למנות נשיא לבית הדין הצבאי לערעורים ושופט צבאי משפטאי לבית הדין הצבאי לערעורים.
  2. מועמדות לנשיא לבית הדין הצבאי לערעורים ולשופט בית הדין הצבאי לערעורים ניתן להגיש עד ליום כ"ד באב התשפ"א, 2 באוגוסט 2021.
  3. טפסי הגשת מועמדות ניתן לקבל ממרכז הוועדה לבחירת שופטים צבאיים משפטאים, סא"ל רועי זנדני, בטלפון 03-5691576 ו/או 052-9452014.

להודעה המלאה לחצו כאן

 

קובץ להורדה
military_court_of_appeals_judge_tender_july_2021.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון