בקשות ותשובות

אופן חישוב הציון במטלת הכתיבה של הפונה

11.03.2021

הפונה מבקשת את אופן תחשיב הניקוד בערעור שהוגש על ידיה על מטלת הניסוח (שאלה פתוחה) במבחן שהתקיים במועד דצמבר 2020.
 
 
קובץ להורדה
bar_exam_appeal_analysis_winter_2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון