בקשות ותשובות

מידע על פרוטוקול והחלטת ועדת שכר טרחה

18.03.2021

הפונה מבקשת בשם מרשיה את פרוטוקול ישיבת ועדת שכר טרחה בה נדונה פנייה בקשר לסכסוך על שכר טרחה שגבו מרשיה.
 
*הפרוטוקול שצורף למענה אינו מצורף כאן וזאת מטעמי הגנת הפרטיות של הצדדים לדיון.
קובץ להורדה
lawyers_fees_comittee_response.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון