בקשות ותשובות

קבלת מידע ומסמכים של עו"ד שנפטר

04.04.2021

הפונה מבקש עבור מרשו מסמכים אשר נערכו על ידי עורך דינו שנפטר ושלא העביר לידי הלקוח את המסמכים בהם טיפל.
להלן המענה שניתן:
 

לעו"ד __________ שלום רב,

 

מאשר קבלת פנייתך שבנדון.

מבחינה ראשונה של הבקשה, לא מובנת לי מהותה של הפנייה כבקשה על פי חוק חופש המידע.

 

בהתאם לחוק והכללים, החובה לשמירת חומר ארכיוני של לקוח, מוטלת על עורך הדין.

 

במידה ונפטר עורך הדין, הטיפול בתיקיו עובר באופן טבעי ליורשיו. במידה ויורשיו אינם יכולים או מעוניינים לטפל בתיקים, באפשרותם לפנות לוועד המחוז אליו השתייך עורך הדין שנפטר, ולבקשו לסייע במציאת ממונה על תיקיו, על ידי פנייה לבית המשפט בהתאם לפרק שביעי א' לחוק הלשכה.

 

מכל מקום, בשום שלב של התהליך לא מקבלת הלשכה לידיה את מסמכיו של עורך הדין שנפטר. לפיכך, כאמור, לא מובן מדוע אתה פונה ללשכה לקבלת המסמכים.

 

לכל היותר, יוכלו בוועד המחוז להפנותך לממונה, ככל שאכן הייתה פנייה מצד יורשיו למינוי ממונה כאמור בחוק.

 

בברכה,

עמית פרלמן, עו"ד

ממונה על העמדת מידע לציבור,

לשכת עורכי הדין בישראל.

 

בהמשך עדכן הפונה כי פרטי בתו ויורשתו של עורך הדין המנוח הועברו אליו.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון