הודעות ועדכונים

הודעה בדבר שמות מועמדים להירשם במאגר עורכי דין הזרים

07.10.2021

יהודית ליאני, ממונת תחום עורכי דין זרים - Foreign Lawyers

מתוקף כללי לשכת עורכי הדין (רישום ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות) התשע"ב- 2012 הודעה בדבר שמות מועמדים להירשם במאגר עורכי דין הזרים. התנגדות לפי סעיף 5 לכללים הנ"ל לרישום עורך דין זר תוגש בכתב תוך 21 יום מתאריך הודעה זו.

7 באוקטובר 2021

 

ל ש כ ת   ע ו ר כ י   ה ד י ן   ב י ש ר א ל

המועצה הארצית

חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א- 1961

כללי לשכת עורכי הדין (רישום ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות) התשע"ב- 2012

הודעה בדבר שמות מועמדים להירשם במאגר עורכי דין הזרים

 

Aaron Katz

 

Devorah Snyder-Shefer

 

Wayne Yaffee

 

 

התנגדות לפי סעיף 5 לכללים הנ"ל לרישום עורך דין זר תוגש בכתב תוך 21 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים לדוא"ל: judit@israelbar.org.il 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון