הודעות ועדכונים

הודעה על הצורך למנות שופטים בבתי המשפט הצבאיים באזור יהודה ושומרון

13.10.2021

יחידת בתי הדין הצבאיים, ענף ארגון ובקורת

המינויים הנדרשים כוללים מינוי שופטים לבתי המשפט הצבאיים של ערכאה ראשונה, וכן שופט ונשיא לבית המשפט הצבאי לערעורים. יש להגיש מועמדות עד ליום 25.10.2021.
קובץ להורדה
military_court_judges_october_2021.pdf military_court_of_appeals_judge_october_2021.pdf military_court_of_appeals_president_october_2021.pdf military_court_judges_october_2021_form.doc military_court_of_appeals_judge_october_2021_form.doc military_court_of_appeals_president_october_2021_form.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון