הודעות וחדשות

הודעה בדבר מועדי ראיונות וקבלה להתמחות בשנת 2022

14.10.2021

מחלקת מתמחים

מועד תחילת הראיונות יחול ביום שני, י"ח באדר ב’ תשפ"ב, 21.3.22. המועד הראשון לקבלה להתמחות יחול ביום חמישי, כ"ח באדר ב’ תשפ"ב, 31.3.22.

הודעה בדבר מועדי ראיונות וקבלה להתמחות בשנת 2022

 

בהתאם להוראת סעיף 1א לכללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), התשכ"ב-1962, מודיעה בזאת לשכת עורכי הדין בישראל כי בשנת 2022:

  • מועד תחילת הראיונות יחול ביום שני, י"ח באדר ב' תשפ"ב, 21.3.22.

  • המועד הראשון לקבלה להתמחות יחול ביום חמישי, כ"ח באדר ב' תשפ"ב, 31.3.22.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון