הנחה/פטור מדמי חבר

בקשה לקבלת הנחה/פטור מדמי חבר

23.11.2021

אורי אלפרסי, מנכ"ל הלשכה

מכוח סעיף 93 לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א – 1961, רשאית הלשכה לגבות מחבריה דמי חבר ואגרות למימון פעילותה. עו"ד שאין ביכולתו/ה לשלם את דמי החבר מסיבות המגבילות את עיסוקו ו/או את רמת הכנסתו, רשאי להגיש בקשה לקבלת הנחה/פטור מדמי החבר על פי ההנחיות והטופס שלהלן.

מכוח סעיף 93 לחוק לשכת עורכי הדין התשכ"א – 1961, רשאית הלשכה לגבות מחבריה דמי חבר ואגרות למימון פעילותה.

 

סעיף 52(ב) לחוק קובע כי חבר הלשכה שאינו עוסק בעריכת דין רשאי להודיע על כך ללשכה בכתב, ומשהודיע וכל עוד לא ביטל הודעתו, אינו חייב בדמי חבר ואגרות אחרות שהלשכה מטילה על חבריה.

 

עו"ד שאין ביכולתו לשלם את דמי החבר מסיבות המגבילות את עיסוקו ו/או את רמת הכנסתו, רשאי להגיש בקשה לקבלת הנחה/פטור מדמי החבר.

 

הנחיות עיקריות:

  • יש להקפיד על מילוי כל הבקשה.
  • לבקשה יצורף כל מסמך אשר תומך בעובדות המפורטות בבקשה ובתצהיר, הנוגע לסיבות בגינן מתבקשת ההנחה / הפטור.
  • יש להחתים את התצהיר המלווה לבקשה בפני עו"ד.

הבקשה תוגש לגב' רעות ארונוב באמצעות הדוא"ל: Petor-Hanaha@Israelbar.org.il

 

קובץ להורדה
member_fees_exemption_form_november_2021.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון