מבקר הלשכה

תוכנית עבודה לביקורת הפנימית לשנת 2022

25.11.2021

אמיר ויזל, מבקר הלשכה

תכנית העבודה המתוכננת לשנת 2022, לרבות נושאי הבקורת, רמת חשיבותן והיקף השעות הצפוי לביצוען.
 
קובץ להורדה
internal_controller_project_plan_2022.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון