קורסים, השתלמויות וימי עיון

חדש - קורס בסיסי בגישור - פרונטלי + היוועדות חזותית

16.12.2021

עו"ד ענת מנדלסון

המוסד הארצי לגישור של הלשכה מזמין חברי הלשכה, מתמחים וסטודנטים למשפטים להירשם לקורס גישור, שאושר על ידי הוועדה המייעצת לעניין גישור בבתי המשפט. המועד הקרוב - 16.12.21

הקורס יהיה בשילוב של מפגשים פרונטלים ומפגשים באמצעות היוועדות חזותית.

המפגשים הפרונטלים יתקיימו בתל אביב, רח' דניאל פריש 10 (בית הפרקליט), בימי חמישי בין השעות 21:15 - 16:15.

המדריך בקורס: עו"ד יונתן קוברסקי.

 

להלן פירוט המפגשים:

16.12.21 - מפגש 1 - פרונטלי

23.12.21 - מפגש 2 - זום

30.12.21 - מפגש 3 - פרונטלי

6.1.22 - מפגש 4 - פרונטלי

13.1.22 - מפגש 5 -  זום

20.1.22 - מפגש 6 - זום

27.1.21 - מפגש 7 - פרונטלי

3.2.22 - מפגש 8 - פרונטלי

10.2.22 - מפגש 9 – פרונטלי

17.2.22 - מפגש 10 - פרונטלי

 

עלות הקורס למשפטנים ולסטודנטים למשפטים הינה 2,700 ש"ח (כנגד קבלה).

לשאר, עלות הקורס היא 3000 ₪ (כנגד קבלה).

 

יעדי הקורס

הקורס הבסיסי בגישור הינו קורס ראשוני, המעניק מיומנויות וכלים בסיסיים לניהול משא ומתן וגישור. הקורס נועד לחשוף משפטנים ועורכי הדין לתפיסת עולם שונה באשר לניהול וליישוב סכסוכים באמצעות הליך הגישור, שהינו ציר מרכזי בקשת ה- ADR (Appropriate Dispute Resolution). החשיפה לקשת ה- ADR נועדה לסייע להם להמליץ "בזמן אמת" על ההליך הראוי ליישוב הסכסוך הספציפי.

בנוסף, הקורס נועד להקנות למשתתפיו מיומנויות וכלים בסיסיים, אשר יסייעו להם בעבודתם כעורכי דין מייצגים וכמגשרים.

 

מבנה הקורס ודרכי הוראה

הקורס מתפרש על פני עשרה מפגשים והיקפו 60 שעות לימוד אקדמאיות .

במהלך הקורס ייחשפו המשתתפים לעקרונות המשא ומתן בכלל והמשא ומתן המשלב בפרט, וירכשו מיומנויות בניהול משא ומתן, העומד בבסיס הליך הגישור. עיקר הקורס מתמקד במודל הגישור על שלביו השונים ובכלל זה הכרה ותרגול כלי המגשר, אשר ילמדו במהלך הקורס.

 

הקורס מועבר באמצעות הרצאות פרונטאליות, דיון קבוצתי במליאה, צפייה בקלטות וניתוח אירועים. בנוסף, ישולבו בקורס תרגול ומשחקי תפקידים בקבוצות קטנות, באמצעותם יתנסו המשתתפים בחוויית הגישור ובפיתוח מיומנויות הגישור.

 

כל משתתף יקבל אוגדן ובו סיכום החומר הנלמד בצירוף מאמרים, פסיקה רלוונטית ורשימה ביבליוגרפית מקיפה. אוגדן זה ישמש את המשתתף בשלבי הכשרתו כמגשר ובעיסוקו בגישור הלכה למעשה.

 

להלן ההנחיות למפגשים שמתקיימים בהיוועדות חזותית (זום):

שימו לב כי הכניסה למפגש צריכה להיות ממחשב ולא מטלפון סלולרי

 • לפני המפגש ישלח מייל ייעודי הכולל קישור למפגש zoom להרצאות;
 • לקראת כל מפגש עליכם להצטייד במחשב, אינטרנט זמין, אוזניות/רמקולים ומיקרופון. פיתחו את המצלמה ב- zoom. שימו לב! לא יהיה ניתן להשתתף ללא מצלמה ואמצעי שמע פעילים;
 • הכניסה למפגש תתבצע בלחיצה על קישור הזימון למפגש;
 • יש להיכנס לזימון המפגש כ- 10 דקות לפני תחילת ההרצאה עלך מנת לבדוק את תקינות ההתחברות לצורך זיהוי;
 • הזינו באופן מלא שם פרטי, שם משפחה ומספר רישיון בשורת שם משתמש;
 • עם כניסתכם למפגש יש לכתוב בצ'אט את שמכם המלא ואת מספר הרישיון שלכם;
 • יש להישאר עם מצלמה פתוחה במהלך כל המפגשים. אין לעדכן שומר מסך או תמונה. כיבוי מצלמה, הצגת תמונה סטטית, חלל ריק ללא אישור משגיח יעודכנו כאי נוכחות;
 • נהיגה, שהייה ברכב, הליכה, השתתפות בדיוני בית המשפט במהלך המפגשים יחשבו כאי- נוכחות;
 • המיקרופונים של כלל המשתתפים יהיו מושתקים ותתאפשר שאילת שאלות בעת דיון בקבוצה;
 • במהלך כל מפגש תתבקשו שלוש פעמים לשלוח את שמכם, מספר רישיונכם בצ'אט המפגש, רישום בזמן יחשב כראיה לנוכחותכם;
 • בתום כל הפסקה יש להיכנס בזמן חזרה להרצאה המקוונת. משתלמים שיכנסו למפגש ה- zoom מאוחר יותר יסתכנו בסימון אי-נוכחות;
 • לאורך כל מהלך ההשתלמות יצפה משגיח ויעדכן ברשימותיו את נוכחות המשתתפים;
 • משתתפים שאינם עורכי דין יתבקשו לשלוח לנו צילום ת.ז. עם תמונה ברורה.

 תנאי תשלום

ניתן לשלם בכרטיס אשראי באמצעות הטופס המצ"ב, עד חמישה תשלומים ללא ריבית (יש לציין את מס' התשלומים המבוקש) או בהמחאות.

למשלמים בהמחאות, ניתן לשלם (לפקודת לשכת עורכי הדין) עד שלושה תשלומים שווים, כאשר התשלום הראשון לפירעון מיידי והתשלום השלישי הינו למועד של עד חמישה ימים לפני מועד סיום הקורס.

את ההמחאות ניתן לשלוח בדואר למוסד הארצי לגישור של לשכת עורכי הדין, דניאל פריש 10 תל אביב.

 

תנאי הנפקת תעודה על פי הנהלת בתי המשפט

משתתף אשר עמד בדרישות הקורס יהיה זכאי לקבלת תעודה המעידה כי השתתף בקורס הגישור, אשר הוכר על-ידי הוועדה המייעצת למנהל בתי המשפט לעניין הגישור (ועדת גדות).

קבלת התעודה מותנית בהשתתפות של מינימום 85% מהשיעורים. נדרשת חתימת המשתלם על טופס הנוכחות 3 פעמים במהלך כל שיעור – בתחילתו (לא יאוחר מהשעה הקבועה לתחילת הקורס), באמצעו ובסופו. רק 3 חתימות ייחשבו כהשתתפות בשיעור מלא.

יובהר בזאת, כי משתתף שלא נכח שלוש פעמים במהלך הקורס - בין אם בהתחלה, באמצע או בסוף מפגש-  יראו אותו כאילו נעדר ממפגש שלם.

 

ביטולים

במקרה של ביטול השתתפות לא יאוחר מ- 14 ימים לפני מועד פתיחת הקורס, יוחזרו דמי ההשתתפות למעט דמי רישום בסך 100 ₪. במקרה של ביטול פחות מ- 14 ימים ועד 3 ימי עבודה לפני מועד פתיחת הקורס, יוחזרו דמי ההשתתפות למעט דמי רישום בסך 500 ₪.

במקרה של ביטול פחות מ- 3 ימי עבודה לפני מועד פתיחת הקורס, לא יוחזרו דמי ההשתתפות.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון