המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 8.11.2021, ד’ בכסלו התשפ"ב, בבית הלשכה בירושלים

02.12.2021

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. בוררויות.
2. ועדות מקצועיות – עדכון.
3. ביטוח אחריות מקצועי לעובדי הלשכה.
4. הצגת דוחות מבקר הלשכה.
5. הצגת תקציב הלשכה לשנת 2022.
6. שונות.
 
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_8_november_2021.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון