המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 24.11.2021, כ’ בכסלו התשפ"ב, בבית הלשכה בחיפה

22.12.2021

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. דיון בהסתייגויות ואישור תקציב הלשכה לשנת 2022.
2. הצגת דוחות מבקר הלשכה(המשך דיון).
3. אישור תוכנית ביקורת לשנת 2022.
4. אישור העברות תקציביות נדרשות.
5. בוררויות.
6. שונות.
 
 
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_24_november_2021.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון