הודעות ועדכונים

מכרז לתפקיד פרקליט/ת ועדת האתיקה במחוז חיפה

23.02.2022

לשכת עורכי הדין בישראל

בהתאם לסעיף 18 ג’ לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961. מועמדויות בצרוף קו"ח, אישור בדבר העדר הרשעות כאמור לעיל והמלצות, יש לשלוח לא יאוחר מיום: 31.3.2022.

דרישות התפקיד – תנאי סף:

  1. ותק של 5 שנים לפחות בעריכת דין.
  2. העדר הרשעות בבית משפט או בבי"ד צבאי בעבירה שיש עמה קלון.
  3. העדר הרשעות בבי"ד משמעתי בעבירת משמעת בגינה הוטל עונש השעיה או הוצאה מהלשכה.
  4. העדר הרשעה בגינה הוטל כל עונש אחר בעשר השנים האחרונות.

עדיפות תינתן לכישורים וניסיון של המועמד/ת בעריכת דין בכלל ובתחומי תפקיד הפרקליט בפרט, לרבות:

  • הופעות בבתי משפט ובבתי דין בתחומי המשפט הפלילי ו/או המשמעתי.
  • עריכת חוות דעת משפטיות בתחום המשפט הפלילי ו/או הדין המשמעתי.
  • ייצוג בבתי דין משמעתיים.
  • ניהול צוות עובדים.
  • כושר ביטוי בעל פה ובכתב.
  • יכולת עבודה עצמאית ושליטה ביישומי מחשב.

תקופת ההעסקה והיקפה: משרה מלאה, לתקופה של 5 שנים.

מקום העבודה: תל-אביב.

 

מועמדויות בצרוף קו"ח, אישור בדבר העדר הרשעות כאמור לעיל והמלצות, יש לשלוח לא יאוחר מיום: 31.03.2022 בדוא"ל: lawinfo@israelbar.org.il  

 

שאלות ובקשות להבהרות ניתן לשלוח במייל lawinfo@israelbar.org.il  עד לתאריך 17.03.2022

 

מועמדים/ות שימצאו מתאימים/ות יוזמנו לראיון אישי בפני ועדת המכרזים.

הוועדה רשאית לבקש ממועמדים מתאימים לעבור אבחון במכון מקצועי.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון