המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 30.3.2022, כ"ז באדר א’ תשפ"ב, בבית הלשכה בתל אביב

11.04.2022

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. בחירות למוסדות הלשכה 2023 – סיכום והמלצות.
2. דו"ח פעילות שנתי – ועדת ביקורת בלשכת עורכי הדין.
3. דוחות ביקורת – ועדות אתיקה.
4. אישור נוהל מבקר הלשכה.
5. אישור נוהל ועדת ביקורת.
6. מינויו של עו"ד עמית מור כיו"ר ועדת חריגים תכנית שכר מצווה.
7. בחירת נציג לוועדת ערר – סנגוריה ציבורית.
8. בחירת נציג לוועדת מתווכים.
9. בחירת נציגים לוועדת נוטריונים.
10. אישור העברות תקציביות נדרשות.
11. אישור תקציבי המחוזות לשנת 2022.
12. אישור נוהל העברות תקציביות במחוזות.
13. עתירה לבג"ץ על פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה בעניין פרשנות תקנות סד"א.
14. בוררויות.
15. שונות.
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_30_march_2022.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון