מבקר הלשכה

דוח ביקורת פנימית 1/2021 - ועדת האתיקה - מחוז צפון

28.02.2022

אמיר ויזל, מבקר הלשכה

במסגרת תוכנית העבודה של הביקורת לשנת 2021, בוצעה ביקורת ועדות האתיקה בשלושה מחוזות, כנושא ליבה. מצ"ב דוח הביקורת על ועדת האתיקה של מחוז צפון, שנערכה בחודשים פברואר – נובמבר 2021. הביקורת מתייחסת ל-27 חודשים בשנים 2019, 2020 ורבעון ראשון 2021 (1.1.19-31.3.21 - להלן: "תקופת הביקורת").
 
 
 
קובץ להורדה
internal_audit_report_1-21_ethics_committee_northern_district.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון