מבקר הלשכה

דוח ביקורת פנימית 2/2021 - ועדת האתיקה - מחוז מרכז

30.03.2022

אמיר ויזל, מבקר הלשכה

במסגרת תוכנית העבודה של הביקורת לשנת 2021, מבוצעת ביקורת בוועדות האתיקה, כנושא ליבה, בשלושה מחוזות. מצ"ב דוח הביקורת של ועדת האתיקה של מחוז מרכז, שנערכה בחודשים פברואר – נובמבר 2021, ומתייחסת לשנים ,2019 2020 ורבעון ראשון 2021 (להלן: "תקופת הביקורת"). הבחירה במחוז מרכז לביקורת ועדת האתיקה נועדה לעמוד על אופן היערכותו בתחום זה, וכדי לוודא את תקינות פעולתו מלכתחילה.
 
 
 
קובץ להורדה
internal_audit_report_2-21_ethics_committee_central_district.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון