מבקר הלשכה

דוח ביקורת פנימית 3/2021 - ועדות האתיקה במחוזות צפון ומרכז

30.03.2022

אמיר ויזל, מבקר הלשכה

במסגרת תוכנית העבודה של הביקורת לשנת 2021, בוצעה ביקורת בוועדות האתיקה, כנושא ליבה שנתי וקבוע. הביקורת הסתיימה בשני מחוזות, מרכז וצפון, המסוכמים בדוח זה, ובשלישי – מחוז תל אביב - היא עדיין מתבצעת. הדוח מסכם את הביקורת שנערכה בחודשים פברואר – נובמבר 2021, ומתייחסת לשנים 2019, 2020 ורבעון ראשון 2021 (להלן: "תקופת הביקורת"). עם סיום הביקורת במחוז תל אביב, יופץ הדוח בהתאם. בדוח המצ"ב ניתן דגש מערכתי – הן ברמה הארצית, והן ברמה המחוזית - לשווה ולשונה בין המחוזות שכבר נבדקו. הביקורת במחוז תל אביב טרם שולבה בו.
 
 
קובץ להורדה
internal_audit_summery_report_3-21_ethics_committees_northern_and_central_districts.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון