מבקר הלשכה

נוהל המבקר הפנימי בלשכת עורכי הדין

29.06.2022

ועדת בקורת

כפי שאושר בישיבת המועצה הארצית של הלשכה ביום 30.3.2022.
 
 
קובץ להורדה
internal_auditor_procedure_march_2022.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון