המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 29.6.2022, ל’ בסיוון תשפ"ב, בבית הלשכה בתל אביב

20.07.2022

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. בחירות למוסדות הלשכה 2023.
2. אישור תקציב מחוז דרום לשנת 2022.
3. הסמכת מנכ"ל הלשכה כיו"ר ועדת הנחות.
4. מינוי נציג מועצה בוועדת המינויים.
5. מינוי חברה בוועדה הבוחנת.
6. הקמת צוות לבחינת מדיניות אכיפה לחייבי דמי חבר.
7. פוליסת בריאות קבוצתית בחברת הראל.
8. אישור העברות תקציביות נדרשות.
9. בוררויות.
 
 
 
 
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_29_june_2022.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון