החלטות וחוות דעת

חובת סודיות פרטי לקוח - החלטה את/191/21

02.08.2022

עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית

חובת הסודיות בעניין מסירת מידע אודות הלקוח עודנה קיימת גם בהינתן שעורך הדין הפסיק לייצג את הלקוח בתום ההליך, כיוון שאל מול חובת הסודיות עומדת לעורך הדין גם חובת הנאמנות ללקוחו לשעבר לפיכך, עורך הדין אינו רשאי למסור את כתובת לקוחו לשעבר ללא הסכמתו.
קובץ להורדה
client_confidentiality_memorandum_191-21_full.pdf client_confidentiality_memorandum_191-21_full_access.doc client_confidentiality_memorandum_191-21_mail_access.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון