החלטות וחוות דעת

רשלנות מקצועית של עו"ד - גילוי דעת את/205/20

14.08.2022

עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית

בעקבות פניות אשר הגיעו לפתחה של ועדת האתיקה הארצית בעניין סוגיית רשלנות מקצועית ובהתאם לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א-1961 (להלן: "החוק") והכללים שהותקנו מכוחו, החליטה הוועדה להידרש לשאלה האם רשלנות מקצועית כשלעצמה מהווה עבירה אתית.
קובץ להורדה
professional_negligence_memorandum_205-20_full_access_updated1.doc professional_negligence_memorandum_205-20_site-mail_access_updated1.doc professional_negligence_memorandum_205-20_full_updated1.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון