הודעות וחדשות

הודעה בדבר מועדי ראיונות וקבלה להתמחות בשנת 2023

14.08.2022

מחלקת התמחות והסמכה

בהתאם להוראת סעיף 1א לכללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), התשכ"ב-1962, מודיעה בזאת לשכת עורכי הדין בישראל על מועד ראיונות וקבלה להתמחות בשנת 2023:

 

 

הודעה בדבר מועדי ראיונות וקבלה להתמחות בשנת 2023

 

 

בהתאם להוראת סעיף 1א לכללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), התשכ"ב-1962, מודיעה בזאת לשכת עורכי הדין בישראל כי בשנת 2023:

מועד תחילת הראיונות יחול ביום שני, כ"ז באדר תשפ"ג, 20.3.23.

המועד הראשון לקבלה להתמחות יחול ביום חמישי, ח' בניסן תשפ"ג, 30.3.23.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון