בקשות ותשובות

מידע על פעילות ראש הלשכה כסניגור פרטי

09.09.2021

הפונה מבקשת לקבל צילום כל ההסכמים שנחתמו על ידי ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי לבין הסניגוריה הציבורית או משרד המשפטים בעניין עו"ד רונאל פישר.
להלן המענה שניתן:
 

לעו"ד ___________ שלום רב,

 

במענה לפנייתך שבנדון אבקש להשיבך כדלקמן:

 

הזכות הקבועה בחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") לקבלת מידע היא מאת "רשות ציבורית" כהגדרתה בסעיף 2 לחוק.

 

פעילותו של עו"ד אבי חימי כסנגור פרטי אינה מתבצעת במסגרת תפקידיו כראש הלשכה ולפיכך אינה כפופה לחוק וממילא אינה בגדר "מידע" כהגדרתו בחוק.

  

בברכה,

עמית פרלמן, עו"ד

ממונה על העמדת מידע לציבור,

לשכת עורכי הדין בישראל.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון