בקשות ותשובות

פירוט התנגדויות לקבלת חברים ללשכה משנת 2014 והליכים משפטיים בקשר להחלטות בהתנגדויות

14.09.2021

הפונה מבקש את פירוט ההתנגדויות לקבלת חברים בלשכת עורכי הדין שהוגשו בהתאם לסעיפי חוק לשכת עורכי הדין וכללי הלשכה ולרבות מועד הגשת ההתנגדות, זהות עורך הדין שההתנגדות כוונה כלפיו, זהות המתנגד, העתק ההתנגדות והעתק ההחלטה שעסקה ותאריכה וכן ציון האם ההתנגדות התקבלה או נדחתה ובאיזה רוב מתוך חברי הועדה. ככל שהתקיים הליך משפטי בקשר להתנגדות ו/או להחלטה נבקש את מספרו, פרטיו ותוצאתו.
 
לאחר קבלת המענה, צמצמה הפונה את בקשתה ולהלן המענה שניתן:
 

בעקבות הסכמתך לצמצום היקף הבקשה ולאחר בדיקה מקיפה, עולה כדלקמן:

 

מתחילת שנת 2018 ועד היום הוגשו נגד 6 מתמחים התנגדויות לקבלתם כחברי לשכה.

5 התנגדויות נדחו.

התנגדות אחת התקבלה.

 

קובץ להורדה
objections_to_admittance_reply.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון