המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 26.10.2022, א’ בחשון תשפ"ג, בבית הלשכה בירושלים

17.11.2022

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. אישור תקציב הלשכה לשנת 2023.
2. אישור העברה תקציבית מס’ 3 תקציב 2022.
 
 
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_26_october_2022.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון