החלטות וחוות דעת

גילוי דעת - הקלטת לקוחות אוטומטית בחברות (את/27/21)

22.11.2022

עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית

כאשר הצד המקליט הוא החברה והדובר הוא עורך דין מטעם החברה – במקרים רבים, מטבע הדברים עורכי הדין בצדו השני של הקו, אינם מודעים לכך שהם מוקלטים – בין אם אין מענה מקדים אוטומטי המעדכן אותם על כך, ובין במקרה בו עורך הדין מטעם החברה יזם.
קובץ להורדה
recording_of_client_27-21_site_access.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון