המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 22.11.2022, כ"ח בחשון תשפ"ג, בבית הלשכה בתל אביב

19.12.2022

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. אישור דוחות כספיים לשנת 2021.
2. אישור העברה תקציבית מס’ 4 תקציב 2022.
3. הצגת דוח מבקר הלשכה 2022.
4. בוררויות.
5. שונות.
6. המלצות צוות אכיפה חייבי דמ"ח.
 
 
 
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_22_november_2022.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון