החלטות וחוות דעת

הבהרה בנוגע לגילוי דעת את/135/21

26.12.2022

עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית

ועדת האתיקה הארצית מבהירה בזאת כי החלטתה לא תחול על תיקים שהינם תלויים ועומדים בבית המשפט מיום פרסום החלטת הוועדה קרי, 20.10.22.
קישורים
קובץ להורדה
urban_renewal_135-21_site_clarification_access.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון