קורסים, השתלמויות וימי עיון

קורסי גישור של הלשכה - תל אביב | נצרת | חיפה | אשקלון | ירושלים

26.07.2023

עו"ד ענת מנדלסון

המוסד הארצי לגישור של הלשכה מזמין חברי הלשכה, מתמחים וסטודנטים למשפטים מוזמנים להירשם לקורס גישור, שאושר על ידי הוועדה המייעצת לעניין גישור בבתי המשפט.
המועדים הקרובים:
תל אביב
ימי ראשון בוקר - החל מיום 15.10.23
ימי רביעי אחה"צ - החל מיום 18.10.23
ימי שישי בוקר - החל מיום 20.10.23
ימי חמישי אחה"צ - החל מיום 30.11.23

נצרת
ימי חמישי בוקר - החל מ 12.10.23

אשקלון
ימי ראשון אחה"צ מתאריך 15.10.23

חיפה
ימי רביעי בצהרים מתאריך 18.10.23

ירושלים
ימי רביעי אחה"צ החל מתאריך 22.11.23

 

קורסי גישור - תל אביב | נצרת | חיפה | אשקלון | ירושלים

 

הנכם מוזמנים להירשם לקורסי גישור, שאושרו על ידי הוועדה המייעצת לעניין גישור בבתי המשפט.

 

הקורס יערך באופן פרונטלי.

 

תל אביב - לשכת עורכי הדין - רח' דניאל פריש 10

 

בוקר - ימי ראשון בין התאריכים 15.10.23 עד 17.12.23, בין השעות 14:30 - 09:30.

 

אחה"צ - ימי רביעי בין התאריכים 18.10.2023 עד 20.12.2023, בין השעות 21:15 - 16:15.

 

בוקר - ימי שישי בין התאריכים 20.10.23 עד 22.12.23, בין השעות 13:30 - 08:30.

 

אחה"צ - ימי חמישי בין התאריכים 30.11.2023 עד 8.2.2024, בין השעות 21:15 - 16:15.

 

  

נצרת - לשכת עורכי הדין - קריית הממשלה

 

בוקר - ימי חמישי בין התאריכים 12.10.23 עד 14.12.23, בין השעות 15:00 - 10:00.

  

 

אשקלון - הלביאה 4 אשקלון (גוונים בקפה)

 

אחה"צ - ימי ראשון בין התאריכים 15.10.23 עד 17.12.23, בין השעות 20:00 - 15:00.

 

 

חיפה- לשכת עורכי הדין - שד' בן גוריון 6 בניין סיטי סנטר 

 

צהרים - ימי רביעי בין התאריכים 18.10.23 עד 27.12.23, בין השעות 18:30 - 13:30.

 

 

ירושלים - לשכת עורכי הדין - שופן 1

 

אחה"צ - ימי רביעי בין התאריכים 22.11.23 עד 7.2.24, בין השעות 20:00 - 15:00.

  

     

עלות הקורס:

לעורכי דין, משפטנים וסטודנטים למשפטים - 2,700 ש"ח

לשאר הנרשמים 3,000 ש"ח

(מחיר הקורס כולל 500 ש"ח דמי רישום)

 

יעדי הקורס

הקורס הבסיסי בגישור הינו קורס ראשוני, המעניק מיומנויות וכלים בסיסיים לניהול משא ומתן וגישור. הקורס נועד לחשוף משפטנים ועורכי הדין לתפיסת עולם שונה באשר לניהול וליישוב סכסוכים באמצעות הליך הגישור, שהינו ציר מרכזי בקשת ה- ADR (Appropriate Dispute Resolution). החשיפה לקשת ה- ADR נועדה לסייע להם להמליץ "בזמן אמת" על ההליך הראוי ליישוב הסכסוך הספציפי.

בנוסף, הקורס נועד להקנות למשתתפיו מיומנויות וכלים בסיסיים, אשר יסייעו להם בעבודתם כעורכי דין מייצגים וכמגשרים.

 

מבנה הקורס ודרכי הוראה

הקורס מתפרש על פני עשרה מפגשים והיקפו 60 שעות לימוד אקדמאיות.

 

במהלך הקורס ייחשפו המשתתפים לעקרונות המשא ומתן בכלל והמשא ומתן המשלב בפרט, וירכשו מיומנויות בניהול משא ומתן, העומד בבסיס הליך הגישור. עיקר הקורס מתמקד במודל הגישור על שלביו השונים ובכלל זה הכרה ותרגול כלי המגשר, אשר ילמדו במהלך הקורס.

 

הקורס מועבר באמצעות הרצאות פרונטאליות, דיון קבוצתי במליאה, צפייה בקלטות וניתוח אירועים. בנוסף, ישולבו בקורס תרגול ומשחקי תפקידים בקבוצות קטנות, באמצעותם יתנסו המשתתפים בחוויית הגישור ובפיתוח מיומנויות הגישור.

 

כל משתתף יקבל אוגדן דיגיטאלי ובו סיכום החומר הנלמד בצירוף מאמרים, פסיקה רלוונטית ורשימה ביבליוגרפית מקיפה. אוגדן זה ישמש את המשתתף בשלבי הכשרתו כמגשר ובעיסוקו בגישור הלכה למעשה.

 

תנאי תשלום

ניתן לשלם בכרטיס אשראי באמצעות הטופס המצ"ב, עד חמישה תשלומים ללא ריבית (יש לציין את מס' התשלומים המבוקש) או בהעברה בנקאית.

 

תנאי הנפקת תעודה על פי הנהלת בתי המשפט

משתתף אשר עמד בדרישות הקורס יהיה זכאי לקבלת תעודה המעידה כי השתתף בקורס הגישור, אשר הוכר על-ידי הוועדה המייעצת למנהל בתי המשפט לעניין הגישור (ועדת גדות).

קבלת התעודה מותנית בהשתתפות של מינימום 85% מהשיעורים. נדרשת חתימת המשתלם על טופס הנוכחות 3 פעמים במהלך כל שיעור – בתחילתו (לא יאוחר מהשעה הקבועה לתחילת הקורס), באמצעו ובסופו. רק 3 חתימות ייחשבו כהשתתפות בשיעור מלא.

 

ביטולים

במקרה של ביטול השתתפות לא יאוחר מ- 14 ימים לפני מועד פתיחת הקורס, ועד 3 ימי עבודה לפני מועד פתיחת הקורס, יוחזר התשלום על הקורס למעט דמי רישום בסך 500 ₪.

במקרה של ביטול פחות מ- 3 ימי עבודה לפני מועד פתיחת הקורס, לא יוחזרו דמי רישום.

 

 

לפרטים נוספים והרשמה נא לפנות למוסד הארצי לגישור,

בטל' מס': 6362230/221 - 03 או בפקס מס': 6091641 - 03.

anat@israelbar.org.il  / gishur.info@israelbar.org.il

 

משתתף/ת הזקוקים להתאמת נגישות – נא לפנות למזכירות המוסד הארצי לגישור:

טלפון – 03-6362230/221; דוא"ל – Gishor.info@Israelbar.org.il

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון