הכנסת ה- 16

פעילות הלשכה בנושאי החקיקה והייצוג בכנסת

17.04.2007

עו"ד יעל גויסקי - רכזת קשרי ממשל וכנסת

פורום חקיקה וכנסת בראשותו של עו"ד אלי זוהר מפקח ואחראי על פעילות הלשכה ופורומי הלשכה מול הכנסת והממשלה. יו"ר צוות קישור כנסת, עו"ד אד פרידמן, אחראי בפועל על ייצוג הלשכה בכנסת. עיקר העבודה מתבצעת הן בהשתתפות בדיונים בוועדות השונות של הכנסת והן בניסיון לשכנע את חברי הכנסת בצדקת עמדות הלשכה. ברוב הדיונים מופיעים נציגי הפורומים בלשכה בהתאם לנושא. צוות קישור לכנסת דואג לשלוח נציג של הפורומים לדיונים בהם אין נציג זמין מהוועדה המקצועית הרלוונטית. הצוות אף פועל כלוביסט בכנסת, בשיתוף חברים נוספים, על מנת לקדם נושאים הנוגעים למקצוע באופן ישיר או לעקרונות יסוד.

 

עם בחירתו של, עו"ד יורי גיא-רון כראש הלשכה שונה מבנה הוועדות בלשכה ואופן פעילותה מבחינת מעורבותה בהליכי החקיקה והייצוג בכנסת. ועדות הלשכה רוכזו תחת מס' מצומצם של פורומים כאשר העומד בראש כל פורום אחראי לייצוג בכנסת ולגיבוש המלצות לעמדות בנושאי חקיקה הנוגעים לפורום.

 

עו"ד אלי נקר, סמנכ"ל הלשכה, מרכז את פעילות פורום החקיקה והכנסת. עו"ד יעל גויסקי-אבס משמשת כרכזת קשרי ממשל וכנסת.

 

את פעילות נציגי הלשכה בכנסת מתאמת גב' אתי רנד.

 

 

פעילות הלשכה בנושאי החקיקה והייצוג בכנסת

כנסת 16

 

בתי משפט

 • תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ה - 2005

בזכות התנגדות הלשכה להטלת אגרה על בקשות ביניים, ונוכח גיוס רחב של חה"כ ע"י הלשכה לתמוך בהתנגדות הנ"ל, כולל גיוסם של יו"ר הסיעות הגדולות ויו"ר המפלגות, לא אושרו התקנות. הממשלה ניסתה לשוב ולאשר את נוסח תקנות הכולל חיוב באגרה על בקשות ביניים בכנסת ה- 17 עם פתיחת מושב החורף. ראה עדכון כנסת 17.

 

שכר טרחה

 • הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות, התשס"ה 2005 סעיף 143 – הגבלת שכר טרחת פרקליטי המפונים

סעיף 143 בהצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות, התשס"ה 2005 קבע כי שכר טרחת פרקליטי המפונים יוגבל בתקנות ע"י שר המשפטים. בדיונים על הצעת החוק, התקבלה עמדת הלשכה אשר התנגדה להתערבות רגולטורית בשכרם של עורכי הדין, בהתחשב במספר עורכי הדין בישראל והתחרות העזה ביניהם. בעקבות התנגדות הלשכה, מחקו חברי ועדת הכספים את סעיף 143 בחוק יישום ההתנתקות.

 

פלילי

 • פקודת בתי הסוהר (תיקון 29), התשס"ה - 2005

בעקבות פעילות הלשכה, נבלם ניסיון להרחיב את הנסיבות בהן ישלחו אסירים לבידוד – ועדת הפנים ואיכות הסביבה, קיבלה את עמדת לשכת עורכי הדין, בעניין תיקון מס' 29 לפקודת בתי הסוהר. הממשלה יזמה את תיקון 29, במטרה להרחיב את הנסיבות בהן ישלח אסיר לבידוד, כך שגם סוהר בדרגת כלאי יוכל להורות על הכנסת אסיר לבידוד, בכל עבירה מסוג פשע, ללא קשר לחומרתה. חברי ועדת הפנים ואיכות הסביבה קיבלו את התנגדות הלשכה, וקבעו שההצעה תחול רק לגבי עבירות פשע המסכנות חיי אדם ו/או את שלום הציבור, ורק סוהר בדרגת רב כלאי ומעלה, יוכל להורות על בידוד אסיר לכל היותר ל- 12 שעות ולא ל- 48 שעות כפי שהוצע בהצעת החוק המקורית.

 • פקודת בתי הסוהר (תיקון מס' 30 ), התשס"ה - 2005

בעקבות התנגדות הלשכה, הגבלת פגישת אסיר עם עורך דין על ידי מנהל בית הסוהר תהיה רק ל- 24 שעות - הממשלה הציעה בתיקון מס' 30 לפקודת בתי הסוהר, להעניק סמכות למנהל בית הסוהר למנוע פגישה בין אסיר לעורך דינו ל- 48 שעות, ולאפשר לנציב השב"ס להאריך את משך ההגבלה עד ל- 10 ימים. ועדת חוקה חוק ומשפט קיבלה את התנגדות הלשכה להצעה, וקבעה שהגבלת הפגישה ע"י מנהל בית הסוהר, תהיה ל- 24 שעות בלבד, כאשר כל הארכה נוספת דורשת אישור של פרקליט המחוז, המוסמך להאריך את ההגבלה עד 5 ימים (כולל ה- 24 שעות). הפנייה לפרקליט המחוז תהייה של נציב השב"ס, וכל הארכה נוספת מעבר לאמור תהיה באישור בית המשפט המחוזי. נקבע שהחלטת מנהל בית הסוהר תתקבל רק לאחר שניתנה לאסיר ולעורך הדין הזדמנות לטעון את טענותיהם בכתב או בע"פ, ותימסר לאסיר ולעורך הדין ללא דיחוי.

 

אזרחי

 • תיקון 10 לפקודת הנזיקין (אחריות עובדי ציבור) (תיקון מס' 10), התשס"ה - 2005

בעקבות התערבות הלשכה, שונתה הצעת חוק המעניקה חסינות לעובדי ציבור כך שהמדינה תשא באחריות לנזק. הממשלה הציעה בתיקון מס' 10 לפקודת הנזיקין (אחריות עובדי הציבור) להעניק חסינות לעובדי ציבור בעת מילוי תפקידם, מבלי לקבוע שהמדינה תשא באחריות במקומם. ועדת חוקה חוק ומשפט, קיבלה את התנגדות הלשכה, וקבעה שהיה והמדינה תטען לחסינות עובד הציבור תצורף המדינה אוטומטית כנתבעת ותשא בתוצאות הרשלנות של העובד. כמו כן התקבלה עמדת הלשכה שהחסינות לא תוענק לכל עובד ציבור באשר הוא, אלא רק לעובדי ציבור הנושאים תפקיד שלטוני, ושהחסינות לא תחול על מעשה שנעשה ביודעין מתוך כוונה לגרום נזק, או בשוויון נפש לאפשרות גרימתו במעשה.

 • הצעת חוק התיישנות, התשס"ד - 2004

הצעת חוק אשר עברה קריאה ראשונה, באוגוסט 2004 במטרה לקצר את תקופת ההתיישנות. הלשכה הקימה פורום של ארגונים ציבוריים, הכולל את שדולת הנשים, המועצה לשלום הילד, המרכז לנפגעות תקיפה מינית והתאחדות הנכים, הפועל יחדיו כנגד הצעת החוק. כמו כן, רוב חברי הכנסת חברי ועדת חוקה חוק ומשפט, מתנגדים להצעת החוק בניסוחה ובלשונה הנוכחי. נציגי הלשכה נפגשו עם נציגי משרד המשפטים במטרה לשכנעם למשוך את הצעת החוק משולחן ועדת חוקה חוק ומשפט. הצעת החוק טרם נדונה בוועדת חוקה.

 

סיוע משפטי וסנגוריה ציבורית

 • ניסיון קיצוץ בשכר טרחת עורכי הדין העובדים עבור הסיוע המשפטי והסנגוריה הציבורית

בעקבות התנגדות הלשכה, טרם הותקנו התקנות לקיצוץ שכר הטרחה. במהלך חודש מרץ 2005 במסגרת הדיון על חוק ההסדרים, מרבית חברי ועדת חוקה, כולל חה"כ מיכאל איתן מסרו (לפרוטוקול) שלא יתנו את ידם לקיצוץ בשכר הסנגורים ועורכי הדין העובדים עבור הסיוע המשפטי, בשנה הנוכחית.

 

הוצאה לפועל

 • חוק ההוצאה לפועל  (תיקון 24 ) – דחיית תוקף, התשס"ו - 2006

הצעת החוק עברה קריאה שנייה ושלישת ואושרה ע"י הכנסת אשר קיבלה את עמדת הלשכה שיש לדחות את ביצוע תיקון 24 לחוק ההוצאה לפועל, המאפשר הגשה של תביעות על סכום כסף קצוב בסכומים של עד 50,000 ₪ ישירות לביצוע בלשכות ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת פסק דין מבית המשפט. לשכת עורכי הדין התנגדה להחלתו של התיקון, בכלל ובמיוחד בהעדר קביעה של שכר טרחה עבור ביצוע ההליך החדש של תביעה לסכום קצוב. בעקבות התנגדות הלשכה, כאמור לעיל, נדחה הביצוע של החוק. בימים אלו עברה קריאה ראשונה הצעת חוק ממשלתית נוספת המציעה לדחות את תוקף החוק בשנה וחצי נוספות.

 

אתיקה

 • הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 32 ), התשס"ד - 2004

בעקבות התנגדות הלשכה למידת מעורבותם של ממונים מטעם משרד המשפטים במערך הדין המשמעתי, הוצעה ע"י משרד המשפטים, הצעת פשרה, המצמצמת את נקודות המחלוקת. בעקבות לובי ופגישות שקיימו נציגי הלשכה, עם כל חברי ועדת חוקה חוק ומשפט, נראה שכל חה"כ חברי הוועדה מתנגדים להצעת החוק. הצעת החוק טרם נדונה בועדת חוקה.

 

משפחה וילדים

 • הצעת חוק בתי המשפט (נוסח משולב) (תיקונים שונים), התשס"ה - 2005

ביום ה- 1/3/06 אושרה הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית במליאה. בזכות הפעלת לובי, התקבל תיקון לחוק הקובע כי ערעורים על פסקי דין של בית המשפט לענייני משפחה ידונו בהרכב של שלושה שופטים (סעיף 1 בהצעת החוק, תיקון סעיף 37 בחוק) במקום בהרכב של שופט אחד בלבד. יודגש שבהצעה המקורית הוצע שיהיה הרכב אחד לערעורי משפחה שישב בירושלים. כאמור לעיל, בזכות פעילות הלשכה התקבלה עמדת הלשכה שבכל בית משפט מחוזי יהיה ניתן לערער על פסקי דין בענייני משפחה בהרכב של שלושה שופטים.

 • הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון אימוץ בן ארצי), התשס"ה - 2005

הצעת החוק הינה יוזמת חקיקה של ועדת ילדים ונוער של הלשכה. את הצעת החוק מובילה ח"כ קולט אביטל. הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת.

 • הצעת חוק יסוד זכויות ילדים

הוועדה למשפט חוקתי של הלשכה ניסחה הצעת חוק אשר מטרתה לעגן את זכויות הילדים בחוקה בהסכמה רחבה – (ראה פירוט בקטגוריית משפט חוקתי).

 

משפט חוקתי

 • חוקה בהסכמה רחבה

לשכת עורכי הדין הייתה שותפה פעילה בדיוני ועדת חוקה בנדון. טיוטת החוקה הוצגה לכנסת. בכל פרק וסעיף בטיוטת החוקה, הוצעו אלטרנטיבות שונות בהתאם להחלטות שהתקבלו בדיוני הוועדה במהלך השנתיים האחרונות. ועדות הלשכה הציעו נוסחים לפרקים שונים, בין היתר הוצע ע"י הפורום הפלילי והוועדה למשפט חוקתי נוסח לפרק של זכויות במשפט, ע"י הוועדה למשפט חוקתי נוסח לפרק כבוד האדם וחירותו וע"י הוועדה למשפט חוקתי והוועדה לקידום מעמד הילד נוסח לפרק זכויות הילד.

 • הצעת חוק יסוד זכויות במשפט

הלשכה הגישה לוועדת חוקה חוק ומשפט, הצעת חוק יסוד זכויות במשפט – הצעת החוק הוגשה לוועדת חוקה, מטעם הלשכה, כהצעה לנוסח של הפרק בנושא במסגרת החוקה בהסכמה המתגבשת בוועדה.

 

זכויות אדם ומיעוטים

 • הצעת חוק עידוד השקעות הון (ייצוג הולם למגזר הלא יהודי), התשס"ו 2006

הלשכה ייזמה תיקון להצעת חוק עידוד השקעות הון, במטרה שינתן ייצוג הולם למגזר הערבי בדירקטוריונים של חברות הנתמכות ע"י המדינה - את הצעת החוק שייזמה הלשכה מובילים חה"כ יולי תמיר ואיוב קרא, חתומים כיוזמים על ההצעה חה"כ: רומן ברונפמן, גילה גמליאל, זהבה גלאון, מגלי והבה, אבשלום וילן, אחמד טיבי, ראלב מג'אדלה, עסאם מחול, עמרם מצנע ולאה נס.

 • יום עיון בכנסת בנושא גבולות המחאה הציבורית

לשכת עורכי הדין ייזמה בשיתוף ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת יום עיון בנושא גבולות המחאה הציבורית - יום העיון נערך בכנסת והשתתפו חברי/ות כנסת, עורכי דין וסטודנטים למשפטים מהאוניברסיטה העברית ואורחים נוספים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון