Requalification

בחינות בדיני ישראל - אוגוסט 2012- augost- 2012 exams

06.06.2012

ההרשמה לבחינות בדיני מדינת ישראל תתקיים בין התאריכים 14.6.12-13.7.12
ניתן להוריד את הטופס מהאתר ולשלם ישירות בבנק הדואר, למספר חשבון 4454120.
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון