פרסומי הלשכה

עדכון בנושא ההנחיה לראשי ההוצל"פ לפסוק שכ"ט בתיקון 24 בהתאם לתעריפים שסוכמו על ידי לשכת עוה"ד ומשרד המשפטים

18.09.2007

עו"ד שמעון לפיד - רכז ועדת הוצאה לפועל שליד הוועד המרכזי

בעקבות סיכום של עו"ד סורין גנות, יו"ר ועדת הוצל"פ, עם השופט משה גל, מנהל בתיה"מ, הונחו ראשי ההוצל"פ לפסוק שכ"ט בתיקון 24 בהתאם לתעריפים שסוכמו על ידי לשכת עוה"ד ומשרד המשפטים. עדכון והרחבה לידיעה שפורסמה בנושא ביום 12 באוגוסט 2007.

החל מיום 1 באפריל 2007 חזר לתוקפו תיקון 24 לחוק ההוצאה לפועל לאחר שפגה הוראת השעה שהקפיאה את כניסתו לתוקף. על פי התיקון (המעוגן בסעיפים 81א1 ו- 81א2 לחוק ההוצאה לפועל) תביעות לסכום קצוב הראויות להידון בסדר דין מקוצר עד לגובה קרן של 50,000 ₪ יוגשו ישירות ללשכת ההוצאה לפועל כ"בקשה לביצוע תובענה לסכום קצוב".

 

ביום 8 ביולי 2007 דנה ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת בהצעת חוק להארכת תוקפה של הוראת השעה, שהקפיאה את תיקון 24. עמדת ועדת החוקה היתה שההארכה לא תאושר, אך הובע הצורך להסדיר את שכ"ט עורכי הדין בהליך זה.

 

עקב כך, סיכמו מנהל בתי המשפט, כב' השופט משה גל, ויו"ר ועדת הוצאה לפועל, עו"ד סורין גנות, אשר נכחו בדיון, כי הנהלת בתי המשפט תביא לידיעת ראשי ההוצאה לפועל את תעריפי שכר הטרחה בתיקון 24 - כפי שסוכמו על ידי הלשכה ומשרד המשפטים. לפיכך, ביום 16 ביולי 2007 פנה מנהל בתי המשפט לנשיאי בתי משפט השלום וראשי ההוצאה לפועל והציע כפי שסוכם.

 

על מנת שלא תצא תקלה תחת ידיכם, שימת לבכם לכך, שעל פי חוק ההוצאה לפועל, הזכאות לשכ"ט עו"ד לגבי תביעות לפי תיקון 24 קיימת רק בהגשה ישירה של התביעה להוצאה לפועל. זאת על אף שהתעריף המוסכם מתייחס בנוסחו הנוכחי והזמני לשני המסלולים – מסלול של הגשה ישירה של התביעה להוצל"פ ומסלול הגשה של התביעה תחילה לבימ"ש וביצוע פסה"ד בהוצל"פ.

 

יודגש, כי יש להימנע מהגשת תביעות הראויות להידון בסדר דין מקוצר (העונות להגדרת תביעות לסכום קצוב לפי תיקון 24) ואשר סכומן אינו עולה על 50,000 ₪ לבתי המשפט, אלא יש להגישן ישירות ללשכות ההוצאה לפועל בהתאם לדין החדש. תובעים שיגישו תביעות כאמור בסדר דין מקוצר בבתי משפט בגין חובות מתחת ל- 50,000 ₪, לא ייפסק לטובתם שכר טרחת עו"ד.

 

מאידך, תביעות אחרות כמו תביעות בסדר דין רגיל, תביעות בסד"מ שאינן נכללות במסגרת תיקון 24, תביעות של רשויות מקומיות או עיריות, תביעות לסילוק יד וכדו', ניתן להמשיך להגישן בדרך הרגילה כפי שהוגשו עד כה ובהן ייפסק שכ"ט עו"ד כמקובל עד כה.

 

 

הנחיות מנהל בתי המשפט בנושא תיקון 24 לחוק ההוצאה לפועל:     
כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימאלי המומלץ) (תיקון), התשס"ו-2006:   

 

להנחיית מנהל אגף הוצל"פ את הרשמים לגבי נוהל פעילות מערכת ההוצל"פ בנוגע לשכ"ט עו"ד בתיקון 24:     

 

החלטות גורפות ברמה מחוזית בנוגע לשכ"ט עו"ד בתיקון 24:

 מחוז ירושלים     
 מחוז תל אביב     
 מחוז המרכז  
 מחוז חיפה  
 מחוז הדרום  

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון