"נקודת גישור"

גיליון מס’ 8, יוני 2003

07.07.2003

מאמרים נבחרים מתוך הגליון השמיני של "נקודת גישור" - ביטאון לשכת עורכי הדין בישראל, המוסד הארצי לגישור ע"ש דוד רוטלוי

חברים נכבדים,

כוונתה של המערכת המשפטית, ובראשה שר המשפטים יוסף (טומי) לפיד, להנהיג "גישור חובה" - מטרידה ומחייבת התייחסות הולמת.

הגישור עשה כברת דרך ניכרת. מערכת בתי המשפט אינה מפנה מספיק תיקים לגישור. מספר התיקים המועבר לגישור, הינו זניח ביחס למספר התיקים העומדים ותלויים בבתי המשפט.

עתה מבקשת מערכת בתי המשפט לעבור מקיצוניות אחת לקיצוניות אחרת, דהיינו כפייה על כלל אזרחי ישראל להתייצב להליך הגישור בכל התדיינות משפטית.

"גישור חובה" עומד בסתירה לנשמת אפו של הליך הגישור, קרי הסכמה להשתתף בתהליך מרצון חופשי וללא כפייה. הגישור הינו הליך אלטרנטיבי ליישוב סכסוכים המושתת על רצון הצדדים לקיימו. כפיית הגישור לא תשיג תוצאות טובות יותר. להיפך, החובה להתגשר תוביל לתגובת נגד, תפגע בהישגי הגישור עד כה - ותגרום להתבצרות של כל צד בעמדותיו.

מתוך ראיית הליך הגישור כהליך חיובי ורצוי, מוסד הגישור ימשיך לפעול לשם הטמעתו של ההליך כאקט רצוני, ולקידום מקצועיותם של עורכי הדין המגשרים.

שלכם בברכה,

עו"ד שי סגל, עו"ד יהודה טוניק

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון