מאמרים וכתבות

הערות לסיכום ישיבת הנוטריונים מיום 12.5.2003

14.07.2003

בדיקת מדור הנוטריונים באתר הלשכה מראה, כי מאז פרסום הדו"ח מישיבת ועדת הנוטריונים שנערכה ביום 12.05.2003 לא היתה התייחסות כלשהי מטעם מי מכשלושת אלפי הנוטריונים הפעילים בלשכה. תהיה דעתנו על פעילות ועדת הנוטריונים והיו"ר שלה אשר תהיה ודאי לא מגיע להם חוסר יחס ואדישות שכזו למעשיהם ולפועלם לטובת מקצוע הנוטריון.

אנסה לתקן המעוות תוך הערת כמה הערות בתקווה, כי הערותי יהוו פתח לדיון ציבורי בין הנוטריונים בנושאים המשותפים המעניינים את כולנו.

 

1.         אתחיל בתיקון טכני קטן: נושא מס' 2 בדו"ח מוכתר בכותרת "אפוסטילה". עלי לציין כי לא קיימת חיה כזאת. המונח הוא אפוסטיל – ראה הגדרת המונח במילון לרוס. השימוש במונח אפוסטילה ע"י יו"ר הועדה אינו מקרי. גם במאמר שפירסם באתר הלשכה בינואר 2003 משתמש עו"ד דה-לוי במונח השגוי (לדעתי) אפוסטילה. כן מופיע באתר (במקום אחר) מספר רבים של המונח "אפוסטילות". נראה לי, כי יש להפסיק את השימוש במונח השגוי אפוסטילה ויש לקבוע, כי המונח הנכון הוא אפוסטיל וכך יש להשתמש בו.

 

2.       תיקוני חקיקה. בנקודה זו ברצוני להעלות לדיון שאלה עקרונית, אשר איננה מופיעה בדו"ח אליו אני מתייחס. כוונתי לסעיף 10 לחוק הנוטריונים הדן באיסור השימוש בסמכות לטובת קרובים. אינני מבין את ההגיון שמאחורי סעיף זה. נדמה לי שהוא איזה שריד ארכאי מתקופת הנפוטיזם שעבר אלינו, אולי, מהחקיקה התורקית ממנה ירשנו (למיטב ידיעתי) את תפקיד הנוטריון כפי שהתגבש בחוק הנוטריונים, לאחר ביטולו של מוסד הנוטריון הציבורי והחלפתו ע"י חוק הנוטריונים הקיים כיום.

 

א.       ניקח לדוגמה אישור נכונותו של תרגום. המסמך בשפה המקורית ותרגומו גלויים לעין וניתנים לביקורת על-ידי כל המקבל את המסמך לידיו. איזה ניגוד אינטרסים יכול להיווצר בין תפקידו של הנוטריון ובין אישור נכונותו של תרגום לאח, בן-דוד או ולחותנת.

ב.         אימות חתימה. חתימת הקרוב החותם גלוייה לעין כל ומצורפת לאישור הניתן. כיצד יכול להיווצר כאן ניגוד אינטרסים בין אימות חתימתו של קרוב (כהגדרתו בחוק) לבין תפקיד הנוטריון.

ג.        אישור תצהיר. ההגיון הפועל בסעיף ב' לעיל חייב לחול גם כאן. התצהיר גלוי לעין, אזהרתו של הנוטריון להצהיר אמת כתובה בטופס. כיצד יכול להיווצר כאן ניגוד אינטרסים בין הקרוב המצהיר לבין הנוטריון המאשר תצהיר זה.

ד.       אישור צוואה. אם יש, אולי, לאסור על נוטריון לבצע שרות למען קרובו זהו המקום היחיד שנראה לי כי, במקרים מסויימים, יכול להיווצר ניגוד אינטרסים כלשהו בין הנוטריון ל"קרובו" העורך צוואתו. אני בטוח, כי יהיו הרבה חולקים על דעתי ואני מזמין הערות והארות למה יש להשאיר את המצב החוקי הקיים ולא לנסות לשנותו ברוח הערותי כאן.

 

3.         אישור נכונותו של תרגום  פסקה 3 בסעיף 1 לדו"ח.

זה למעלה משנתיים אני נמצא בהתכתבות ענפה עם מוסדות הלשכה ובעיקר ועדת הנוטריונים שלה, תוך פניה ליועץ המשפטי ולשר המשפטים.  אני חלוק טוטלית על גישת יו"ר ועדת הנוטריונים והועדה שהוא עומד בראשה בכל הנוגע להיתר הניתן (במפורש או מכללא) ע"י משרד המשפטים וועדת הנוטריונים לנוהל המאפשר אישור הצהרת מתרגם כתחליף לאישור נכונותו של תרגום. הובטח לי, כי בימים הקרובים אקבל, לאחר ציפיה של חודשים רבים, את תשובת משרד המשפטים להשגותי על נוהל זה הנראה לי פסול מעיקרו ונוגד את החוק. כדי לא להקדים את המאוחר אני דוחה את הערותי (ויש לי רבות!!!) בנושא זה עד לקבלת תשובת משרד המשפטים.  כאן אוסיף רק משפט אחד בנושא זה: סעיף 15 לחוק הנוטריונים אינו מותיר – לדעתי - אפשרות כלשהי לתת "תחליף" במקום אישור נכונות תרגום ע"י נוטריון, כאשר הדבר נדרש.

 

אני מבטיח להביא את תשובת משרד המשפטים לידיעת כל החברים בהזדמנות קרובה כאשר אחזור לדון בשאלה זו של אישור נכונותו של תרגום במלא היקפה. נראה לי כי בתור "יריית פתיחה" לתחילתו של דיון ציבורי בנושא עבודת הנוטריון יספיקו שורות אלו. אני מקווה, כי החברים למקצוע יתייחסו לנושאים המועלים וידונו בהם לשם ליבון הבעיות וקידום המקצוע.

 

בב"ח

דוד אשד, עו"ד

 

קישורים
הערות העורך
הדברים המובעים במאמר זה הן על דעתו ואחריותו של המחבר בלבד ואינן משקפים באופן כלשהו את עמדת הלשכה ו/או צוות האתר.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון