שאילתות

אישור נכונות תרגום על סמך תצהיר המתרגם

28.07.2003

ועדת נוטריונים

האם נוטריון יכול לערוך אישור נוטריוני בדבר נכונותו של תרגום, כשאינו שולט בשפה שבה נערך המסמך המקורי ו/או בשפה שאליה תורגם בהסתמך על תצהיר המתרגם שאומת ע"י עו"ד, לפיו תרגום המסמך המקורי הינו נכון ומדויק?

התשובה שלילית.

 

סעיף 15 לחוק הנוטריונים, התשל"ו 1976, שכותרתו "אישור תרגום", קובע כדלקמן:

 

"לא יאשר נוטריון נכונותו של תרגום, אלא אם הוא שולט בשפה שבה נערך המקור ובשפה שאליה תורגם, והוא עצמו ערך את התרגום או בדק את נכונותו".

 

לפי הסעיף הנ"ל צריכים להתקיים שלושה תנאים מצטברים על מנת שהנוטריון יוכל לאשר נכונותו של תרגום:

  1. על הנוטריון לשלוט בשפה שבה נערך המסמך המקורי.
  2. על הנוטריון לשלוט בשפה שאליה תורגם המסמך המקורי.
  3. על הנוטריון לערוך את התרגום בעצמו או לחלופין לבדוק את נכונותו של התרגום שנעשה ע"י אחר.

 

אם לא התקיימו כל שלושת התנאים הנ"ל לא יוכל נוטריון לאשר נכונות תרגום בהסתמך על תצהיר המתרגם, שכן האחריות על נכונות התרגום רובצת אישית על הנוטריון עצמו, אשר לפי טופס מס' 6 לתוספת הראשונה לתקנות הנוטריונים, התשל"ז 1977, חייב להצהיר, כי הוא שולט היטב בשפת המסמך ובשפה שאליה תורגם.
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון