ועדות המחוז

מנסים לפתור בעיות

17.04.2008

עו"ד חיים קינן, יו"ר ועדת בית משפט מחוזי

  

מנסים לפתור בעיות

 

בעיות שונות ובכללן אלו הקשורות לעדכוני פרטים, תשלומי אגרות, שעות פעילות ומערכת נט-המשפט הועלו במפגש נציגי לשכת עורכי הדין עם נציגי בית המשפט המחוזי.

 

נציגי הלשכה, עוה"ד חיים קינן – יו"ר ועדת בית משפט מחוזי, אמנון שור, ענת נשר, איתן צור, ישראל כהנא ואביתר גושן נפגשו בתאריך 4.2.08 עם המזכיר הראשי של בית המשפט המחוזי – מר ישראל חן ועם מנהלי המדורים לצורך ליבון בעיות וסוגיות שונות הקשורות לפעילות המשותפת.

 

הקפדה על שעות הקבלה של המזכירויות לרבות בערר על החלטת מעצר

נתבקשנו להזכיר כי קבלת הקהל במזכירות בית המשפט היא עד השעה 13:30 בלבד. במקרים דחופים ניתן לפנות למזכיר הראשי שמספר הטלפון הנייד שלו מפורסם באתר מערכת בתי המשפט. מי שמתכוון להגיש ערר על החלטת מעצר, בשעה שהמזכירות אמורה להיות סגורה מתבקש להודיע טלפונית על כך למזכירות – טרם סגירתה כדי שניתן יהיה להיערך לכך.

 

עדכון כתובות ופקסים של עורכי הדין

עורכי דין המשנים כתובת, טלפון או פקס מתבקשים לעדכן באופן מיידי את מזכירויות בתי  המשפט.

פקסים

כל הפקסים המתקבלים מעורכי הדין מגיעים למרכז אחד ומוקלדים במערכת, תוך רבע שעה, כך שניתן להתקשר למרכז המידע ולקבל אישור אם הפקס התקבל.

המצאה בפקס - מודגש כי אין להעביר בפקס מעל 5 עמודים.

הגזברות אינה מקבלת שיקים פתוחים

עם הגשת תביעה יש לנקוב בסכום האגרה ואין לשלוח לגזברות שיקים פתוחים.

הקפדה על רישום מספרי קודים בטופס פתיחת הליך

לנוחיות החברים, רשימת הקודים מופיעה באתר האינטרנט של ועד המחוז. נא להקפיד!!!

הקפדה לגבי ערבות בנקאית

על עורכי הדין להקפיד כי על ערבות בנקאית תהא גם חותמת עגולה של הבנק, אחרת לא ניתן יהיה לקבלה.

חובות בגין אגרות וכן החזר פקדונות ואגרות בתיקים שהסתיימו

בימים אלה מתבצעת פעולה לחיסול יתרות זכות (פקדונותו/או חובות של מתדיינים בגין אגרות משפט) ועורכי הדין מתבקשים לשתף פעולה עם הגזברות ולהפנות את לקוחותיהם להסדרת ההתחשבנות הרלבנטית.

בקשות המוגשות לבית המשפט אך אינן מועברות לצד השני

בקשה שהוגשה לביהמ"ש בלא שהועברה לצד השני גורמת לתקלות רבות ויש להקפיד להעביר הבקשות לצד שכנגד. נזכיר כי ועדת האתיקה קבעה שיש לראות באי מסירת העתק בקשה לצד שכנגד משום עבירה אתית.

מערכת נט המשפט

לאור לקחי הטמעת מערכת נט המשפט בבתי המשפט השונים נראה כי צפוי לחול עיכוב בהכנסת המערכת לבית המשפט בחיפה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון