הודעות כלליות

הסכמה לקבל הודעות מן הלשכה

08.02.2009

צוות מחוז הצפון

הדרך היעילה והזולה ביותר להפצת הודעות לחברי הלשכה הינה באמצעות הדואר האלקטרוני. הסכמתכם לקבלו, מאפשרת לנו ליצור פעילות בעלויות נמוכות יותר, ולהביאה לידיעתכם. הנהנים מכך, בסופו של יום, הם אתם – ציבור חברינו וחברותינו.

חברות וחברים יקרים

 

שלום רב,

 

הנדון: הסכמה לקבל הודעות מן הלשכה

 

לשכת עורכי הדין עושה מאמצים רבים על מנת לתרום לרווחת חבריה ולהעשיר את עולמם המקצועי והכללי.

 

במסגרת מאמציה אלה מקיימת הלשכה סדנאות, ימי עיון, השתלמויות מקצועיות, כנסים, פעילויות תרבות, צרכנות ורווחה, ועוד. בימים אלה מושקעות בלשכה חשיבה ועשייה רבה, שמטרתן הרחבת והעמקת פעילויות אלה, כדוגמת יצירת מועדון צרכנות חדש, תכנית פנסיה, ביטוח בריאות ועוד.

 

מטבע הדברים, חלק מן הפעילויות הנזכרות כרוך בתשלום. כוונותיה של הלשכה בפעילויות שהיא מקיימת אינן מסחריות, והן אינן למטרות רווח. במקרים רבים מסבסדת הלשכה אחוזים משמעותיים מן העלות הריאלית של הפעילות.

 

ביום 27 במאי 2008 התקבל בכנסת תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (פורסם ביום 1 ביוני 2008 ותחילתו 6 חודשים מיום פרסומו). על פי התיקון, שיגור "דבר פרסומת" בפקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, דואר אלקטרוני או הודעות s.m.s, מחייבות קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען.

 

מבלי להידרש לשאלה המשפטית האם הודעות הלשכה עונות להגדרת החוק, וכמדיניות ציבורית שאנו סבורים כי היא ראויה, החלטנו לפנות אל כל אחד ואחת מכם ולקבל את הסכמתכם לקבלת מסרים מן הלשכה, כאשר אלה מכילים בתוכם גם פעילות או הצעות הכרוכות בתשלום.

 

הסכמתכם הינה הבסיס לכל פעילות. הדרך היעילה והזולה ביותר להפצת הודעות הינה באמצעות הדואר האלקטרוני. הסכמתכם לקבלו, מאפשרת לנו ליצור פעילות בעלויות נמוכות יותר, ולהביאה לידיעתכם. הנהנים מכך, בסופו של יום, הם אתם – ציבור חברינו וחברותינו.

 

באמצעות הקישור המופיע בהמשך, תתבקשו לציין (באופן חד פעמי) אם הנכם מסכימים לקבלת מסרים כאמור מן הלשכה. אנא התייחסו בחיוב לפנייה זו – גישתכם החיובית תאפשר לנו את הכוח לתרום ולהעניק לכם.

  • להדפסה ושליחה של הסכמה באמצעות פקס         

בברכה,

עומרי פארוק, עו"ד

מנכ"ל מחוז הצפון

 

קובץ להורדה
e-mail_consent_form.doc e-mail_consent_form.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון