מאמרים וכתבות

מהנעשה בתחום הנוטריונים - הגברת האכיפה, חקיקה והשתלמות

17.12.2003

עו"ד ונוטריון יונה דה-לוי

בזמן האחרון הוגברה האכיפה נגד נוטריונים עבריינים.

  • עו"ד ונוטריון מארק גוטהרץ הורשע בכך, כי קשר קשר עם בעלי משרד לתרגומים שהעבירו אליו לקבלת אישורים נוטריוניים, אימותי חתימה, תצהירים וכו' ללא נוכחות מבקשי השרות. הוא קיבל מסמכים כאלה גם ממתווכים ברחבי הארץ בהיקף ניכר ביותר. לאחר שאישר את המסמכים הם הועברו למשרד התרגום או למתווכים כאמור, כאילו שמבקשי השרות זוהו על ידי הנוטריון וחתמו בפניו. הצדדים התחלקו בתשלומים בגינם. בית הדין המשמעתי במחוז תל-אביב, הוציאו לצמיתות מהלשכה ולפיכך לפי סעיף 43 לחוק הנוטריונים בטל רשיונו כנוטריון; (בד"מ (ת"א) 41/02).

  • נוטריון שאישר כי הוצג בפניו "המסמך המקורי" בעוד שבפועל הוא קיבל את "המסמך" בפקס', לצרכי אישור נכונות תרגום, הודה והורשע בהוצאת אישור בידיעה שהוא כוזב על פי סעיף 34(4) לחוק הנוטריונים. הפקס התקבל מעורך דין מבקש השרות, והנוטריון הניח כי הוא תואם ל"מסמך המקורי". הסתבר במשפט אזרחי בין המעורבים, כי ספק בכלל אם המסמך המקורי קיים או שמא זוייף. נוטריון המאשר מסמך ומציין בו עובדה שאינה נכונה מבצע מעשה חמור, ומועל בתפקידו ובאמון שהמחוקק העניק לאישורים הנוטריוניים המהווים ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת (ס' 19 לחוק); (בד"מ (ת"א) 141/03).

  • נוטריונית הועמדה לדין משמעתי עקב התרשלות במילוי האישורים הנוטריוניים. מדובר בעבריינית סדרתית שסיפקה אישורים בקבלנות, הנוטריונית מסתתרת מאחורי ת"ד, ומאחר שלא ניתן היה לאתרה, דבר הגשת הקובלנה נגדה פורסם בעיתונות.

  • נוטריון שאימת חתימה על גבי מסמך בערבית שפה שאינו שולט בה הועמד עקב כך לדין. מסתבר כי אימת חתימת אדם על גבי המסמך, שהיה יפוי כח בלתי חוזר במקרקעין, כשמייפה הכח לא היה האדם שחתם. עקב כך נגזלו המקרקעין של הבעלים האמיתי שהתלונן נגד הנוטריון. על פי הדין, אסור לנוטריון לתת שרות לגבי מסמך ששפתו אינו נהירה לו ועליו לדרוש תרגום לשפה המובנת לו מלווה בתצהיר. אילו עשה כן היתה נמנעת אולי הגזלה.

  • ההוראות להעמדת נוטריונים לדין ניתנות על ידי היועץ המשפטי לממשלה בתוקף סמכותו כקובל על פי סעיף 36 לחוק הנוטריונים. ועדת הנוטריונים מקפידה להגיש קובלנות נגד נוטריונים שעברו עבירות משמעת והדבר הובא לידיעתה. יושרו של הנוטריון הינו חשוב בגלל יחס האמון הרב שהעניק המחוקק למסמכים הנוטריוניים.

 

  • ועדת הנוטריונים מקיימת קשר מתמיד עם מחלקת החקיקה במשרד המשפטים כדי ליישם את תיקוני החקיקה הרבים שיזמה, ביניהם: טופס חדש לאישור פעולה לפי דין זר בהתאם לסעיף 7(9) לחוק הנוטריונים, חובת הודעה בכתב על ביטול מסמך נוטריוני, שיפורים בשכר הנוטריון, הפקדת צוואה נוטריונית אצל הרשם לענייני ירושה בידי הנוטריון וכיו"ב.

  • עקב תלונת ועדת הנוטריונים לגבי אי תקינות ה"אפוסטיל" הוציא משרד המשפטים הודעת רענון נהלים. בין היתר, הונחו הפקידים המאשרים להקפיד, כי המסמך הנוטריוני לגביו מתבקש אישור ה"אפוסטיל" ימולא בהתאם לדין הנוטריוני, ואם אינו תקין - לא יינתן לגביו האישור. כמו כן, ייערך ה"אפוסטיל" בהתאם לתקנות המחייבות כולל רישום מדויק של התאריך ומתן מספר סידורי (דבר שלא נעשה במספר מקומות).

 

  • בהתאם לחוק הנוטריונים (תיקון מס' 8 והוראות שעה), התשס"ב - 2002, כל מבקש רשיון נוטריון שיאושר מעתה ואילך, יהא חייב לעבור השתלמות בטרם יקבל את רשיון הנוטריון. בק"ת 6262 מ- 7.9.03 פורסמה "קביעת הנוטריונים (השתלמות), התשס"ג - 2003" ובה מתכונת ההשתלמות שתהיה בהיקף של 8 שעות בנושאים הבאים: מעמד הנוטריון וסמכויותיו, הכנת האישורים, חיקוקים, סוגיות והלכות בעבודת הנוטריון, לרבות עניני אתיקה מקצועית.

 

קישורים
הערות העורך
מידע נוסף כגון רשימת חברי/ות הועדה, פרוטוקולים ועוד, ניתן למצוא במדור "ועדות הלשכה - ועדת נוטריונים"
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון