לוחות מודעות - לוח כללי

לוח זה הינו כללי ומיועד לכלל ציבור הגולשים/ות. המודעות מתפרסמות לתקופה של 60 יום מיום הזנתם למערכת ומורדות מהאויר על ידי המערכת באופן אוטומטי. תאריך הזנת המודעה מופיע בגוף המודעה.

חשוב - המודעות המתפרסמות במדור זה הינן מטעם המפרסמים ועל אחריותם. יחד עם זאת, המודעות אינן מתפרסמות באופן אוטומטי אלא מועלות לאויר באופן ידני.

המעוניינים/ות לשנות את נוסח מודעתם ו/או להסירן מוזמנים לפנות לעורכי האתר באמצעות הטופס של "הוספת מודעה" תוך ציון תאריך המודעה המקורית, שם המציע/המבקש ו/או כותרת המודעה ולפרט השינוי המבוקש.

ספרים בחינם (447810)
אילן
04.09.2023
השכרת אודיטוריום (447846)
דנית קוטאי
טל: 03 5767707
05.09.2023
מבצע - כול הקודם זוכה (447726)
עו"ד איריס פרחי
30.08.2023
שיתופי פעולה, פרילנסרית (447384)
ליהי
09.08.2023
הצעה להשכרת ימי שימוש במשרד (447323)
עו"ד אמיר ברמן
טל: 4281173
06.08.2023
ספרים (447369)
דוד בלוק
טל: 054 5723753
08.08.2023
ספרים (447364)
דוד בלוק
טל: 054 5723753
08.08.2023
מאיר גלעדי-מומחה לנדלן מסחרי שת"פ (447327)
מאיר גלעדי-מומחה לנדלן מסחרי
07.08.2023
דף מס' 1 מתוך 1 דפים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון